Ustawa o niemarnowaniu żywności weszła w życie. Co to oznacza w praktyce?

Dnia 14 sierpnia 2019 Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Ustawa ta określa zasady postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców żywności w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym z marnowania żywności.
Ustawa dotyczy głównie większych podmiotów gospodarczych, które handlują żywnością zarówno w kanale detalicznym, jak i hurtowym. Treść ustawy odnosi się do przedsiębiorstw, których powierzchnia sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) powyżej 250 m2 , w której przychody ze sprzedaży żywności stanowią co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów.
 


Żywność dla najuboższych dzięki porozumieniu z organizacjami pozarządowymi.

Głównym celem rządu w kwestii opisywanej ustawy jest wspieranie najuboższych. Ustawodawca reguluje dokładnie kwestie żywności nadającej się do przekazania w Art. 3.1. Z definicji są to towary fizycznie uszkodzone oraz takie, których opakowania uległy uszkodzeniu.

Sprzedawca żywności jest obowiązany do zawarcia umowy w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności z organizacją pozarządową dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności spełniającej wymogi prawa żywnościowego, w tym określone w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002, a nieprzeznaczonej do sprzedaży, w szczególności ze względu na wady wyglądu tej żywności albo jej opakowań (…)

 

Kary i mandaty za wyrzucanie żywności.

Już brak podpisania umowy z organizacją pozarządową skutkuje karą grzywny w wysokości 5 000,00 zł. Sprzedawca jest również zobowiązany do wnoszenia opłat na rachunek bankowy ww. organizacji za przekazywanie żywności. Wysokość opłaty 0,1 zł za 1 kg marnowanej żywności i jest ona obliczana na koniec roku kalendarzowego. Kary zaś oscylują w szerokich widełkach od 500,00 do 10 000,00 zł.
Kar i obowiązków wynikających z nowego prawa jest jednak więcej. Dotyczą one również sytuacji, w których sprzedawca nie sporządza sprawozdań w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a które to sprawozdanie ma zawierać informacje o ilości marnowanej żywności. Wysokość mandatu w tym wypadku reguluje  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120 i 1123).

Zapoznaj się z treścią ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Wszystkich z Was zachęcam do zapoznania się z tekstem ustawy przyjętym przez Senat bez poprawek, podpisaną przez Prezydenta 14 sierpnia 2019 r. Więcej informacji znajdziecie pod tym linkiem:
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2431_u/$file/2431_u.pdf
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opinie naszych klientów

Anna Wyszyńska
Anna Wyszyńska
20:49 25 Feb 20
Duża baza składników (są także te rzadziej używane), profesjonalny program, a pan Tomasz dodatkowo służy wiedzą i pomocą. Dziękuję za współpracę!
Wojciech Rozanski
Wojciech Rozanski
11:57 05 Jun 17
Bardzo intuicyjny w obsłudze i przyjemny w użytkowaniu kalkulator wartości odżywczych. Można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu, co jest ogromnym plusem. Polecam!
Grupa 7DKN1
Grupa 7DKN1
20:03 12 Jan 17
Polecam Vitme wszystkim, którzy poszukują łatwego w obsłudze programu. Do kolejnych walorów na pewno można zaliczyć ogromną bazę, funkcjonalność i kalendarz, którego brakowało mi w... konkurencyjnych programach. Jestem bardzo zadowolona i na pewno będę długo korzystać.read more
Izabela K
Izabela K
15:17 12 Jan 17
Pełny profesjonalizm i zaangażowanie w zaspokojenie potrzeb klienta. Samo oprogramowanie bardzo łatwe w obsłudze, intuicyjne i przejrzyste. Tworzenie w nim etykiet ze składem poszczególnych... składników poszło sprawnie i bezproblemowo. Polecam w 100%read more
Dawid Węglorz
Dawid Węglorz
21:03 02 Jan 17
Profesjonalne narzędzie do tworzenia diet, monitorowania postępów pacjentów. Mnóstwo funkcji. Polecam z czystym sumieniem
See All Reviews