OUR ARCHIVE PAGE

ARCHIVE

Ustawa o niemarnowaniu żywności weszła w życie. Co to oznacza w praktyce?

Dnia 14 sierpnia 2019 Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Ustawa ta określa zasady postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców żywności w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym z marnowania żywności.